Home » Hulpverlener

Hulpverlener

Ben je leidinggevende in een zorginstelling, eerstelijnspsycholoog, preventie-adviseur of arbeidsgeneesheer? Of werk je bij het Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg? Jouw hulp is nodig bij de ondersteuning van zorgverleners en welzijnswerkers die het moeilijk hebben als gevolg van Covid-19. De eerste stap wordt idealiter gezet binnen de organisatie. Om te vermijden dat langdurige stress zich vertaalt in burn-out en uitval, is een geïntegreerde samenwerking cruciaal.

De cruciale rol van de organisatie en de leidinggevende

De verantwoordelijkheid voor het welzijn van de medewerkers ligt in de eerste plaats binnen de organisatie. Daarom is een goed georganiseerde welzijnsaanpak cruciaal, met een centrale rol voor de leidinggevende. Deze moet een goede opleiding en de juiste ondersteuning krijgen.

Binnen de organisatie moeten de alarmsignalen worden gedetecteerd en opgevolgd. Wanneer er geen spontaan herstel optreedt, of wanneer de medewerker niet meer of moeilijk functioneert, moet hulp worden gezocht.

Alvast enkele tips:
• Vul samen met je medewerker de zorgscreener in. Hij of zij komt vervolgens in de digitale wachtkamer terecht en wordt vervolgens gecontacteerd voor verdere hulp.
• Op checkjezelf.be zijn tal van tips en tricks terug te vinden. Bekijk deze samen met je collega in plaats van gewoon de link door te geven.

De rol van de preventie-adviseur psychosociale aspecten of arbeidsgeneesheer

De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming zorgt voor de eerste opvang. Ben je preventie-adviseur psychosociale aspecten of arbeidsgeneesheer? Dan heb jij een eerste verkennend gesprek met de hulpvrager. Je werkt volledig autonoom en binnen je mandaat.
Wanneer blijkt dat eerstelijnspsychologische zorg nodig is, neem je daartoe zo snel mogelijk de nodige stappen en je verwijst door via Flanders’ wellweb. De eerstelijnspsycholoog neemt het daar van je over. Mogelijk krijg je een signaal wanneer je ondersteuning kan bieden tijdens het werkhervattingsproces.

De rol van de eerstelijnspsycholoog

Als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog ga je aan de slag met de hulpvrager binnen je mandaat. Wanneer blijkt dat intensievere psychosociale ondersteuning nodig is, onderneem je daartoe zo snel mogelijk de nodige stappen en je verwijst door via Flanders’ wellweb. Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg neemt het vervolgens van jou over.
Je bent geconventioneerd en werkt autonoom. Via Flanders’ wellweb ontvang je een doorverwijsbrief voor je eigen administratie. Je registreert je sessies binnen Flanders’ wellweb.
Het kan interessant zijn om je ondersteuning te activeren tijdens het werkhervattingsproces, wat wordt gecoördineerd door de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Dit kun je regelen via het dossier op Flanders’ wellweb.

De rol van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg staat in voor intensievere psychosociale ondersteuning. Als professional word jij gematched met de hulpvrager omdat jij de beste hulp kan bieden. Je werkt autonoom en volgt binnen je mandaat de hulpvrager verder op, zolang dat nodig is. Wil je je ondersteuning activeren tijdens het werkhervattingsproces, dan kun je dit doen via het dossier op Flanders’ wellweb. De werkhervatting wordt gecoördineerd door de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.