Home » Over ons

Over ons

Flanders’ wellweb is een initiatief van De ZorgSamen, Ally Institute, de Externe Diensten voor Bescherming en Preventie op het werk, de eerstelijnspsychologen en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, onder impuls van de Vlaamse overheid.

Met dit platform faciliteren we de psychologische ondersteuning voor zorgverleners en welzijnswerkers tijdens de coronacrisis. De resultaten van de nationale Power To Care-enquête tonen immers aan dat zij nog steeds onder hoge druk staan. Dit uit zich in tal van klachten, zowel fysiek als mentaal. Een op vier zorgverleners geeft aan de komende maanden behoefte te hebben aan professionele ondersteuning.

Van zorg- en welzijnswerkers weten we dat zij niet snel de stap zetten naar hulp. Daarom willen we de drempel zo laag mogelijk maken en het proces zo eenvoudig mogelijk houden. Op die manier willen we vermijden dat langdurige stress zich vertaalt in burn-outs en uitval.

We voorzien een brede en snel toegankelijke psychologische ondersteuning. Wie het online aanmeldingsformulier invult, wordt spoedig gecontacteerd door de juiste hulpverlener en krijgt op die manier zo snel mogelijk de nodige ondersteuning.