Home » Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Flanders’ wellweb zorgt voor een directe match tussen de hulpvrager en de hulpverlener.

Onze werkwijze in een notendop:

  • Via de zorgscreener op de website van DeZorgSamen kunnen zorgverleners en welzijnswerkers zelf checken of ze behoefte hebben aan extra ondersteuning en deze steun aanvragen.
  • Hij of zij komt vervolgens terecht in een digitale wachtkamer waar de hulpverlener contact opneemt.
  • De koppeling en dispatching volgt de principes van getrapte zorg. Dat betekent dat men in een eerste stap de meest brede en effectieve vorm van hulp krijgt, om daarna eventueel over te gaan naar meer specifieke hulp. Dat laatste gebeurt enkel wanneer het nodig is.
  • Zijn verdere stappen nodig, dan is het niet noodzakelijk om telkens de verschillende stappen te doorlopen. Meestal kan vanuit de eerste stap bepaald worden wat de beste volgende stap is.

Op die manier wordt de juiste hulp geboden, op het juiste moment en door de juiste persoon.

Aan de slag met Flanders’ Wellweb?

Je ontdekt het in ons stappenplan.